Novitus Link Online – podstawowe programowanie i obsługa kasy

Programowanie kasy fiskalnej może wydawać się trudne i skomplikowane. W rzeczywistości każdy, kto miał styczność ze starym telefonem komórkowym, z klawiszami powinien poradzić sobie z poruszaniem się po menu kasy. Poniżej opiszę podstawowe funkcje programowania kasy, tak jak tłumaczę to swoim klientom. Jeśli chciałbyś/chciałabyś dowiedzieć się więcej, napisz do mnie, a z chęcią odpowiem na każde pytanie.

Spis treści:

Programowanie nowych towarów

Aby zaprogramować nowy towar, należy kolejno:

 • włączyć kasę
 • Nacisnąć przycisk MENU
 • Nacisnąć 2x przycisk STRZAŁKA W DÓŁ, aby przejść na funkcję „baza danych”
 • Zatwierdzić wybór przyciskiem OK
 • Zatwierdzić opcję „towary” przyciskiem OK
 • Zatwierdzić opcję „edycja” przyciskiem OK
 • Podać na klawiaturze numerycznej dowolny wolny kod, który chcemy zaprogramować np.23 i zatwierdzić przyciskiem OK
 • Wpisać nazwę stosując się do zasady: jedno szybkie naciśnięcie przycisku 7 to litera A, dwa szybkie naciśnięcia przycisku 7 to litera B itd. Litery są przypisane do każdego przycisku:
  7 – A,B,C,7,Ą,Ć
  8 – D,E,F,8,Ę
  9 – G,H,I,9,
  4 – J,K,L,4,Ł
  5 – M,N,O,5,Ń,Ó
  6 – P,Q,R,6,
  1 – S,T,U,1,Ś
  2 – V,W,X,2
  3 – Y,Z,3,Ż,Ź
  0 – spacja,0
  . – ,@-/?”$%&()+:_.!#*=;[]{}<>’^\
  Aby przełączyć się między wielkimi i małymi literami należy przycisnąć przycisk F, a następnie strzałkę w górę. Po wpisaniu całej nazwy należy zatwierdzić ją przyciskiem OK
 • Podać cenę towaru. Jeśli zostanie 0, to kasa za każdym razem przy wystawianiu paragonu będzie pytała o cenę, jeśli zaprogramujemy ją w tym kroku (np. 1,99), to za każdym razem gdy nabijemy ten towar, cena zostanie automatycznie uzupełniona. Po wpisaniu ceny lub pozostawieniu 0 zatwierdzamy przyciskiem OK
 • Strzałką w dół wybieramy odpowiednią stawkę podatkową. W Polsce od 1 maja 2019 roku obowiązują stawki:
  A – 23%
  B – 8%
  C – 5%
  D – 0%
  E – ZW
  F,G – pozostałe stawki, wykorzystywane po spełnieniu odpowiednich warunków.
  Po wybraniu stawki zatwierdzamy ją przyciskiem OK
 • „cena zmienna” – zatwierdzamy przyciskiem OK
 • Jednostka wybieramy strzałką w dół (np szt.) i zatwierdzamy przyciskiem OK
 • Precyzja to ilość zer po przecinku z jaką możemy sprzedawać dany towar, domyślnie nie trzeba tego przestawiać, wystarczy zatwierdzić przyciskiem OK
 • Dział również zostawiamy domyślny zatwierdzając przyciskiem OK
 • Kod opak. zwr. zostawiamy pusty zatwierdzając wybór przyciskiem OK
 • Obniżka domyślna zostawiamy 0.brak i zatwierdzamy przyciskiem OK
 • Opis towaru zostawiamy 0.brak i zatwierdzamy przyciskiem OK
 • Kwota HALO zostawiamy 0.brak i zatwierdzamy przyciskiem OK
 • Kasa wyda dwa krótkie dźwięki, sygnalizując pomyślne zaprogramowanie nowego towaru.

Edycja istniejącego towaru/kodu PLU

Aby edytować istniejący już towar, należy w pierwszej kolejności wykonać raport dobowy, następnie raport zerujący sprzedaż a dopiero po tych czynnościach przystąpić do edycji kodu PLU. Kroki które należy wykonać:

 • Włączyć kasę
 • Nacisnąć przycisk MENU
 • Nacisnąć STRZAŁKĘ W DÓŁ, aby przejść na funkcję Raporty
 • Zatwierdzić przyciskiem OK
 • Zatwierdzić przyciskiem OK pierwszą pozycję: „Dobowy”
 • Zatwierdzić datę 2x przycisk OK
 • Zachować raport dobowy do księgowości
 • Nie wychodząc z menu „Raporty” nacisnąć 2x STRZAŁKA W DÓŁ
 • Zatwierdzić przyciskiem OK
 • Nacisnąć STRZAŁKĘ W DÓŁ przechodząc na opcję „Towarów”
 • Zatwierdzić przyciskiem OK
 • Zatwierdzić przyciskiem OK opcję „wszystkie towary”
 • Nacisnąć STRZAŁKĘ W DÓŁ przechodząc na opcję: „zerujący”
 • Zatwierdzić przyciskiem OK
 • Wyjść z menu kasy wciskając przycisk C trzykrotnie.
 • Kasa jest teraz gotowa do edycji istniejących kodów PLU
 • Wykonujemy taką samą procedurę jak w przypadku PROGRAMOWANIA NOWYCH KODÓW PLU

Programowanie klawiszy funkcyjnych

Klawisze funkcyjne ułatwiają codzienne korzystanie z kasy fiskalnej. Można je dowolnie zaprogramować bez ingerencji serwisu. Aby zaprogramować klawisz od F1 do F8 należy:

 • Włączyć kasę
 • Nacisnąć przycisk MENU
 • Nacisnąć 3x STRZAŁKĘ W DÓŁ, aby przejść na funkcję Ustawienia
 • Zatwierdzić przyciskiem OK
 • Nacisnąć 7x STRZAŁKĘ W DÓŁ, aby przejść na funkcję Interfejs Użytkownika
 • Zatwierdzić przyciskiem OK
 • Zatwierdzić przyciskiem OK pierwszą opcję: Klawisze Funkcji
 • Zatwierdzić przyciskiem OK pierwszą opcję: Edycja
 • Nacisnąć przycisk od F1 do F8 który chcemy edytować
 • Wybrać pierwszą lub drugą opcję w zależności od potrzeb i zatwierdzić przyciskiem OK
 • W przypadku wybrania pierwszej opcji: Funkcja z listy, wybrać strzałką w dół interesującą nas opcję i zatwierdzić przyciskiem OK
 • W przypadku wybrania drugiej opcji: Skrót do pozycji w menu należy wpisać kod odnoszący się do konkretnej pozycji w menu. Np: 4515220, a następnie zatwierdzić przyciskiem OK.
  4 – ustawienia
  5 – Opcje
  1 – Komunikacja
  5 – Ustawienia sieci
  2 – Interfejsy
  2 – WLAN
  0 – Szybkie ustawienia WLAN

Edytowanie nagłówka kasy fiskalnej

Aby zacząć edycję nagłówka kasy musimy zrozumieć co to są linie i pola. Ta wiedza będzie niezbędna do prawidłowego zaprogramowania nagłówka. Aby lepiej to zrozumieć, przygotowałem krótką infografikę:

Aby edytować nagłówek wydruku, należy:

 • Włączyć kasę fiskalną
 • Nacisnąć przycisk MENU
 • Nacisnąć 3x STRZAŁKA W DÓŁ, aby przejść na funkcję Ustawienia
 • Zatwierdzić przyciskiem OK
 • Nacisnąć STRZAŁKĘ W DÓŁ, aby przejść na funkcję Dane Identyfikacyjne
 • Zatwierdzić przyciskiem OK
 • Zatwierdzić przyciskiem OK pierwszą funkcję: Nagłówek Wydruku
 • Strzałką w dół wybrać interesującą nas linię i zatwierdzić przyciskiem OK
 • Strzałką w dół wybieramy odpowiedni indeks pola 1 zgodnie z grafiką powyżej
  Jeśli w linii 1 w polu 1 ma być Nazwa firmy, wybieramy opcję nr 2 „Nazwa Podatnika”
  Jeśli w linii 1 w polu 1 ma być Kod pocztowy, wybieramy opcję nr 3 „Kod pocztowy”
  Jeśli w linii 1 w polu 1 ma być Miejscowość, wybieramy opcję nr 4 „Miejscowość”
  Jeśli w linii 1 w polu 1 ma być Numer budynku, wybieramy opcję nr 5 „Numer budynku”
  Jeśli w linii 1 w polu 1 ma być Numer lokalu, wybieramy opcję nr 6 „Numer lokalu”
  Jeśli w linii 1 w polu 1 ma być Nazwa Urzędu poczt., wybieramy opcję nr 7 „Nazwa Urzędu poczt.”
  Jeśli w linii 1 w polu 1 ma być Nazwa ulicy, wybieramy opcję nr 8 „Nazwa ulicy”
  Jeśli w linii 1 w polu 1 mają być inne informacje, wybieramy opcję nr 9 „Pole użytkownika”
 • Zatwierdzamy wybór przyciskiem OK. Jeśli wybraliśmy opcję nr 2 czyli nazwę podatnika to musimy teraz wpisać nazwę podatnika i zatwierdzić przyciskiem OK.
 • Kolejno podajemy wartości pól nr 2,3,4,5,6,7 zgodnie z grafiką na górze zatwierdzając wybory przyciskiem OK
 • Po edycji pola nr 7 możemy wybrać strzałką w dół rozmieszczenie tekstu w linii, którą edytujemy i zatwierdzamy wybór przyciskiem OK:
  wyrównanie do lewej – wpisany tekst zacznie się od lewej krawędzi
  wycentrowanie – tekst będzie w centralnej części wydruku
  wyrównanie do prawej – wpisany tekst skończy się na prawej krawędzi
 • W atrybutach czcionki możemy wybrać interesującą nas opcję, przechodząc do niej strzałką w dół. Jeśli chcemy zaznaczyć któryś atrybut, to musimy nacisnąć przycisk X, będąc ustawionym na danej funkcji. Można też zaznaczyć kilka atrybutów jednocześnie. Przykład poniżej

Pierwsza linijka to brak zaznaczonych atrybutów czcionki
Druga linijka to zaznaczone Powiększenie
Trzecia linijka to zaznaczone Podwyższenie
Czwarta linijka to zaznaczone Poszerzenie
Piąta linijka to zaznaczony Inwers
Szósta linijka to zaznaczone powiększenie, podwyższenie oraz poszerzenie jednocześnie

 • Po wybraniu interesującej nas opcji zatwierdzamy przyciskiem OK
 • Jeśli chcemy edytować kolejną linię nagłówka, to wybieramy ją i postępujemy tak samo jak powyżej.
 • Jeśli to wszystko to wychodzimy z menu edycji nagłówka, naciskając przycisk C
 • Kiedy kasa zapyta, czy zapisać do pamięci fiskalnej należy potwierdzić przyciskiem OK

Sprzedaż jednej/kilku usług/towarów bez podawania ilości.

Najczęściej sprzedaję kasy fiskalne do małych jednoosobowych działalności usługowych. W takim przypadku najlepiej sprawdzi się schemat, który przygotowałem poniżej. Jeśli wystawiasz swoim klientom prosty paragon na wykonaną usługę lub kilka różnych usług, to ten schemat sprawdzi się idealnie.

Polega ona na tym, aby podać kod towaru/usługi, który sprzedajemy, następnie nacisnąć przycisk KOD/strzałka w dół. Kasa zapyta wtedy o cenę usługi. Po wpisaniu ceny zatwierdzamy przyciskiem OK. W tym momencie nabiła się pierwsza pozycja na paragon. Jeśli to wszystko to przechodzimy do podsumowania i zakończenia paragonu. Najpierw naciskamy przycisk RAZEM, a następnie OK. Jeśli jednak chcemy dobić kolejną pozycję na paragonie to zamiast przechodzić do podsumowania, cofamy się do kroku pierwszego i znów podajemy kod towaru/usługi, naciskamy przycisk KOD/strzałka w dół, podajemy cenę i zatwierdzamy OK. Wszystkie metody sprzedaży wyszczególnione są w filmie, który nagrałem jako krótki poradnik. Użytkownik sam powinien zdecydować, który rodzaj nabijania pozycji jest dla niego najwygodniejszy. Film znajduje się TUTAJ

Sprzedaż kilku usług/towarów z podaniem ilości

Schemat ten najlepiej wybrać kiedy sprzedajesz towary w ilości większej niż 1. Sprawdzi się przy gastronomii, sprzedaży detalicznej itp. Schemat pozostaje ten sam co powyżej z tą różnicą, że przed podaniem kodu towaru/usługi możemy dodatkowo podać ilość i zatwierdzić ją przyciskiem X. Aby ułatwić sobie życie, musimy pamiętać, że ilość podajemy tylko w przypadku gdy jest ona inna niż 1. Jeśli pominiemy krok podawania ilości, to kasa zawsze przyjmie domyślnie 1. Dla przykładu przyjmijmy, że klient zamawia od Ciebie 1 dużą pizzę (kod nr. 1) na kwotę 55,99 zł oraz 4 butelki wody (kod nr. 15) która każda kosztuje 5 zł.

Schemat wystawienia paragonu będzie wyglądał następująco:

1 -> KOD -> 55,99 -> OK -> 4 -> X -> 15 -> KOD -> 5 -> OK -> RAZEM -> OK

Poniżej schemat którym musimy się posługiwać przy podawaniu ilości:

Sprzedaż z wykorzystaniem wagi

Sprzedaż z wykorzystaniem wagi sprawdzi się wszędzie tam, gdzie towar sprzedawany jest na wagę np. herbaciarnia, sklep spożywczy, odzież na wagę. Są tu dwie opcje.

 1. Waga wolnostojąca, niepodłączona do kasy fiskalnej. W tym przypadku wagę towaru musimy wpisać ręcznie. Służy do tego schemat ze „Sprzedaż kilku usług/towarów z podaniem ilości” Jako przykład posłuży nam prosta sprzedaż kiełbasy na wagę, Kiełbasa ma u nas kod nr. 4 a cena za kilogram to 38,99 zł. Klient prosi o pół kilo. Po odważeniu, na wadze mamy 0,513 kg. Nabijamy paragon wg schematu:
  0,513 -> X -> 4 -> KOD -> 38,99 -> OK -> RAZEM -> OK
 2. Waga podłączona do kasy fiskalnej za pomocą dedykowanego kabla. Kasa powinna być odpowiednio skonfigurowana, czym powinien zająć się serwis montujący wagę. Jako przykład posłuży nam ta sama sytuacja: sprzedaż kiełbasy na wagę. Kiełbasa ma u nas kod nr. 4 a cena za kilogram to 38,99 zł. Klient prosi o pół kilo. Po odważeniu, na wadze mamy 0,513 kg. Nabijamy paragon wg schematu:
  X -> 4 -> KOD -> 38,99 -> OK -> RAZEM -> OK

  Jak widać, różnica polega wyłącznie na tym, że pomijamy krok ręcznego wpisywania wartości z wagi. Jest ona automatycznie zaczytywana dzięki połączeniu kablowemu z kasą fiskalną.

Film przedstawiający sprzedaż z wykorzystaniem różnych sposobów

Objaśnienie przycisków oraz ikon na ekranie

Zacznijmy od ikon, które mogą pojawiać się z boku ekranu. Choć są one dość proste, to zdarza się, że klient z paniką dzwoni do mnie, aby dowiedzieć się co to za wykrzyknik?!

Jeśli na swoim wyświetlaczu, w prawym górnym rogu widzisz wykrzyknik, to nie panikuj. Dodatkowo towarzyszyć temu będzie komunikat: „błąd komunikacji z repozytorium”. Może się tak stać w kilku przypadkach.

 • nie masz dostępu do internetu
 • nie miałeś/aś dostępu do internetu w momencie, w którym kasa chciała wysłać jakieś dokumenty
 • serwery repozytorium są nieosiągalne i kasa mimo prawidłowego połączenia z internetem nie może wysłać danych

Aby zrozumieć pojawiający się czasami błąd komunikacji z repozytorium, musimy uświadomić sobie, że kasa fiskalna wysyła dokumenty raz na jakiś czas. Jeśli akurat w tym momencie, w którym kasa miała wysłać dane, pojawi się jakiś problem techniczny, to kasa tych danych nie wyśle. Nie oznacza to jednak, że nie wyśle ich wcale. Kiedy znowu nastąpi moment połączenia z repozytorium kasa wyśle zarówno zaległe jak i aktualne dokumenty. Jeśli kasa upora się ze wszystkimi dokumentami, wtedy wykrzyknik zmieni się w fistaszek OK. Kiedy zacząć się martwić? Zdarza się, że serwer jest wyłączony przez cały dzień i wtedy wszystkie kasy mają przez cały dzień problem z wysyłką dokumentów. Martwić powinniśmy się w momencie, w którym kasa sygnalizuje, że nie ma dostępu do internetu i cały czas wyświetlany jest komunikat: błąd komunikacji z repozytorium. Należy wtedy sprawdzić połączenie z internetem. Jeśli natomiast mamy dostęp do internetu, a kasa mimo wszystko bez przerwy sygnalizuje problem komunikacji z repozytorium, należy wysłać zaległe dokumenty ręcznie. Czasami może zdarzyć się, że dokumenty w pewien sposób zapchają się i nie chcą przejść automatycznie. Należy wtedy:

 • włączyć kasę fiskalną
 • Nacisnąć przycisk MENU
 • 4x nacisnąć STRZAŁKĘ W DÓŁ wybierając opcję SERWIS
 • zatwierdzić przyciskiem OK
 • 4x nacisnąć STRZAŁKĘ W DÓŁ wybierając opcję REPOZYTORIUM
 • zatwierdzić przyciskiem OK
 • 4x nacisnąć STRZAŁKĘ W DÓŁ wybierając opcję WYMUŚ PRZEKAZANIE DANYCH i zatwierdzając 2x przyciskiem OK
 • nacisnąć STRZAŁKĘ W DÓŁ wybierając opcję WYMUŚ SYNCHRONIZACJĘ JPKID i zatwierdzając 2x przyciskiem OK

Następne do omówienia są KLAWISZE na klawiaturze. Choć powinienem od tego zacząć cały artykuł 😉

 • Klawisze od F1 do F8 to klawisze skrótu. Jak zdefiniować dowolną funkcję kasy opisuję TUTAJ
 • klawisze od 0 do 9 pełnią podstawową funkcję wpisywania cen, ilości numerów itp. Podczas programowania kasy służą również do wpisywania liter i znaków specjalnych zgodnie z rozpiską
 • MENU pozwala nam wejść do menu kasy
 • RAZEM podczas wystawiania paragonu podlicza wszystkie wystawione dotychczas pozycje na paragonie
 • OK służy do zatwierdzania decyzji na kasie
 • KOD przycisk którym dajemy znać kasie fiskalnej, że to co przed chwilą wpisaliśmy to kod towaru. Przydaje się podczas wystawiania paragonu według schematu. Dodatkowo na przycisku znajduje się strzałka, która umożliwia nam poruszanie się po menu kasy
 • F włącza dodatkowe funkcje na przyciskach. Większość przycisków swoją podstawową funkcję ma w kolorze białym. Aby aktywować funkcje, które są na czarno, należy nacisnąć czarny przycisk F. W tym momencie na wyświetlaczu wyświetli się mała ikonka F i przyciski zyskają nową funkcjonalność. Np. przycisk 5 będzie służył do wywołania terminala płatniczego podczas wystawiania paragonu. Wszystkie opcje są dokładnie opisane w instrukcji kasy fiskalnej. My skupiamy się na prostej obsłudze kasy więc nie będę opisywał tu każdej dostępnej funkcji.
 • X służy do podawania ilości sprzedawanego towaru według schematu lub do wywołania wagi podłączonej do kasy fiskalnej według schematu
 • CENA przycisk, którym dajemy znać kasie fiskalnej, że to co przed chwilą wpisaliśmy to cena towaru. Nie przydaje się przy wystawianiu paragonów według schematu. Dodatkowo na przycisku znajduje się strzałka, która umożliwia nam poruszanie się po menu kasy
 • ROLKA PAPIERU służy do wysuwania papieru w drukarce w dowolnym momencie pracy kasy
 • C służy do kasowania błędów podczas programowania (np. literówek), cofania się w menu kasy lub negowaniu pytań (np. czy drukować raport dobowy?)

Połączenie z internetem

Połączenie z internetem w kasie fiskalnej następuje na trzy sposoby. Podstawowym sposobem łączenia jest złącze RJ45 na kabel internetowy. Dodatkowo, do kasy można dołączyć moduł WIFI lub modem na kartę SIM. Temat łączności z internetem jest bardzo rozległy i rozbudowany. Ja omówię jednak podstawową konfigurację na kablu oraz WIFI. Jeśli chcesz podłączyć do kasy modem na kartę SIM, to lepiej skontaktuj się ze swoim serwisem. W zależności od wybranej sieci stosuje się tam inne ustawienia, a wszystko jest na tyle rozbudowane, że trudno byłoby o wszystkim napisać.

1. Łączność przez kabel RJ45 podłączony do routera.

Łączność przez kabel to najbardziej stabilny rodzaj połączenia. Nie wszędzie jednak będzie łatwy do osiągnięcia. Jeśli jednak masz możliwość pociągnięcia kabla od routera do kasy fiskalnej, to warto to zrobić. Aby skonfigurować połączenie po kablu, należy:

 • Uruchomić kasę fiskalną
 • Nacisnąć przycisk MENU
 • nacisnąć 3x STRZAŁKĘ W DÓŁ ustawiając się na pozycji USTAWIENIA
 • zatwierdzić przyciskiem OK
 • nacisnąć 4x STRZAŁKĘ W DÓŁ ustawiając się na pozycji OPCJE
 • zatwierdzić przyciskiem OK
 • Zatwierdzić pierwszą opcję KOMUNIKACJA przyciskiem OK
 • nacisnąć 4x STRZAŁKĘ W DÓŁ ustawiając się na pozycji USTAWIENIA SIECI
 • zatwierdzić przyciskiem OK pozycję INTERNET
 • wybrać z listy pozycję: 1.ETHERNET i zatwierdzić 2x przyciskiem OK
 • Wyjść z menu kasy naciskając 5x przycisk C

2. Łączność przez WIFI

Łączność przez WIFI można wykorzystać wszędzie tam, gdzie łączność przez kabel jest niemożliwa. Do działania WIFI należy dokupić do kasy fiskalnej moduł WIFI USB. Sprawdzałem wiele modeli kart sieciowych i dwa działające, które znam to TL-WN725N oraz NC-0150-WI. Po podłączeniu modułu WIFI do kasy przez port USB należy:

 • Uruchomić kasę fiskalną
 • Nacisnąć przycisk MENU
 • nacisnąć 3x STRZAŁKĘ W DÓŁ ustawiając się na pozycji USTAWIENIA
 • zatwierdzić przyciskiem OK
 • nacisnąć 4x STRZAŁKĘ W DÓŁ ustawiając się na pozycji OPCJE
 • zatwierdzić przyciskiem OK
 • Zatwierdzić pierwszą opcję KOMUNIKACJA przyciskiem OK
 • nacisnąć 4x STRZAŁKĘ W DÓŁ ustawiając się na pozycji USTAWIENIA SIECI
 • zatwierdzić przyciskiem OK pozycję INTERNET
 • wybrać z listy pozycję: 2.WLAN i zatwierdzić 2x przyciskiem OK
 • nacisnąć STRZAŁKĘ W DÓŁ ustawiając się na pozycji INTERFEJSY
 • zatwierdzić przyciskiem OK
 • nacisnąć STRZAŁKĘ Z DÓŁ ustawiając się na pozycji WLAN
 • zatwierdzić przyciskiem OK
 • nacisnąć STRZAŁKĘ Z DÓŁ ustawiając się na pozycji OGÓLNE
 • zatwierdzić przyciskiem OK
 • nacisnąć przycisk X zaznaczając pole AKTYWNY
 • zatwierdzić przyciskiem OK
 • wybrać z listy pozycję 2.Włączony
 • zatwierdzić przyciskiem OK
 • wybrać z listy pozycję 2.Automatyczny
 • zatwierdzić przyciskiem OK
 • nacisnąć STRZAŁKĘ W GÓRĘ ustawiając się na pozycji SZYBKIE USTAWIENIA
 • zatwierdzić przyciskiem OK
 • STRZAŁKĄ W DÓŁ wybrać interesującą nas sieć, z którą chcemy nawiązać połączenie
 • zatwierdzić wybraną sieć przyciskiem OK
 • nazwa sieci uzupełni się automatycznie, należy wyłącznie potwierdzić ją przyciskiem OK
 • należy wpisać hasło do sieci WIFI. Wielkość liter ma znaczenie. Aby uzyskać wielkie lub małe litery należy nacisnąć przycisk F, a następnie STRZAŁKĘ W GÓRĘ
 • zatwierdzić wpisane hasło przyciskiem OK
 • w kolejnym oknie należy potwierdzić przyciskiem OK rodzaj szyfrowania. Domyślnie należy zostawić 1.WPA/WPA2 PERSONAL
 • wyjść z menu kasy naciskając 7x przycisk C